Je zou kunnen zeggen dat dry needling de westerse vorm van acupunctuur is. Eigenlijk is het niet anders dan een variant op de klassieke acupunctuur maar nu met een westers verklaringsmodel. Je probeert namelijk pijn te beïnvloeden via trigger points, een westers concept. Maar dat neemt niet weg dat je met dezelfde naalden en technieken werkt als met de klassieke acupunctuur. Ook moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen wat betreft hygiëne en veiligheid in acht worden genomen.Links

Dry needling richt zich vooral op klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, dus spier- en gewrichtsklachten. En is daarin uiterst effectief.